GS1 Türkiye Barkod Kayıt Sistemi

GS1 Türkiye Barkod Kayıt Sistemi

GS1 Türkiye Barkod Kayıt Sistemi; ürünlerin ticari pazarda satış takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için oluşturulmuş uluslar arası bir standart barkod tanımlama sistemidir. Üretilen ürünlerin gerek iç pazarda gerek uluslar arası pazarlarda satışa sunulabilmesi için gereklidir. Standart numaralandırma işlemleri sektörel bazda ele alınmaktadır. Türkiye de üretilen ürünlerdeki barkodlarda 869 ********* ile başlayan barkod numaraları tayin edilmektedir. Bu ilgili ürünün üretim yerini belirler.

GS1 kayıtlı barkodları kullanan ürünler piyasaya sürülmeye hazır olduğunda uluslar arası sisteme otomatik olarak kaydolur.

Barkod kullanmak isteyen işletmeler  GS1 Türkiye‘ye başvurarak bir GS1 Firma Numarası almak zorundadırlar. GS1 Firma Numarası,  Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) oluşturmada kullanılır. GTIN ise daha sonra barkod etiketi olarak bastırılarak ürün üzerine yerleştirilir ve piyasaya sürülür.

Bir barkodun yapısı, kalın ve ince çubuklardan oluşur. Bu çubuklar belirli bir boşluk dizininden oluşur.  Çubuk ve boşluklar 0-9 arası rakam dizini, alfabedeki harfler ve nokta, virgül gibi işaretler simgelenebilir. Bir rakam, harf ya da dizini özel işaretin çubuklarla simgelenebilmesi için bu çubukların nasıl dizilim olması gerektiğini belirler. Barkod alfabesi (bar code symbology) ile tanımlanır. Çubukların yan yana dizilmesinin kurallarını belirleyen birçok barkod alfabesi vardı. Bu alfabelerin bir kısmı yalnızca rakamları simgelerken, bir kısmı hem rakamları, hem harfleri hem de özel işaretleri simgeler.
GTIN-13 tanımlama numaraları barkodlar üzerine EAN-13 barkod alfabesi kullanılarak basılır. Aşağıda EAN-13 barkod alfabesi ile üretilmiş bir barkodun ticari ürün üzerine uygulanması örneklenmiştir.

0

ISBN KİTAP BARKOD NUMARASI TESCİLİ

0

ISSN GAZETE-DERGİ BARKOD NUMARASI

0

KOLİ BARKOD NUMARASI TESCİLİ

BARKOD NUMARASI TESCİL İŞLEMLERİNİZDE

BARKOD TESCİL OFİSİ

0 506 389 71 05